piątek, 14 września 2012

WZK (Wirtualny Zbiornik Kultury) zaprasza na wystawe "Studium z odmiennych stanów świadomości"


Tak o wystawie opowiada jej kurator Piotr Sikora:

https://vimeo.com/49468088

A to wystawa:ICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDU
TSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNMDOZMUID
UTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZM
UIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWWÓNATSHCYNNEIMDOZ
MUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMD
OZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEMDOZMUIDUSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIM
DOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNN
EIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYN
NEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHC
YNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSH
CYNNEMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNAT
SHCYNNEIMDOZMUIDTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓN
ATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚW
ÓNATSHCYNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚ
WÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEMDOZMUIDUTSICŚOMODA
WŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSICŚOMO
DAIWŚWÓNATSHCYNNEICŚOMODAIWŚWÓNATSHCYNNEIMDOZMUIDUTSCŚOMODAIŚWÓNAT
SMUIDUTSSCŚO 

KURATOR: PIOTR SIKORA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz