wtorek, 2 lipca 2013

OPEN CALL
Tegoroczny Zbiornik Kultury szuka najlepszych projektów artystycznych i kuratorskich do realizacji w sierpniu 2013 w przestrzeniach Bunkra Sztuki.

Open call ma charakter całkowicie otwarty. Czekamy na odważne i nietypowe propozycję nie sugerując specyficznej tematyki, ani preferowanych mediów. Jest to okazja na zupełnie samodzielne zbudowanie wystawy w przestrzeni Bunkra Sztuki, przy wsparciu członków Grupy Spirala oraz pracowników instytucji. Zgłaszać mogą się zarówno pojedynczy artyści, kuratorzy oraz grupy artystyczne. Liczy się przede wszystkim pomysł na ekspozycję.

Wystawa odbędzie się w przestrzeni Galerii Dolnej Bunkra Sztuki w ramach tegorocznego Zbiornika Kultury, uczestnicy liczyć mogą na pomoc logistyczną i wykonawczą oraz promocję.

Termin wystawy to 23.08 – 05.09.2013
zgłoszenia należy nadsyłać na adres zbiornikkultury2013@gmail.com od 5 do 31 lipca.

Od autorów oczekujemy opisu pracy według poniższych wytycznych:
1. Nazwa
2. Opis pomysłu (na wystawę, instalację, akcję, realizację) o maksymalnej objętości 1500 znaków. Mile widziane szkice/wizualizacje pomysłu.
3. Informacje o autorze i ewentualnie innych osobach zaangażowanych o maksymalnej objętości 1500 znaków.
4. Wymagania techniczne (rider techniczny) – jaki sprzęt wymagany jest do realizacji pomysłu, oraz ewentualne wymagania co do aranżacji przestrzeni.
5. Kosztorys realizacji pomysłu: materiały
6. Kontakt do zgłaszającego: email + nr telefonu.
Wybrany pomysł zostanie zrealizowany w ramach Zbiornika Kultury w dniach 23.08.-05.09. 2013 roku w Bunkrze Sztuki.

Zasady:
• Prace zostaną wybrane przez organizatorów Zbiornika Kultury (Grupa Spirala, Piotr Sikora, Anna Lebensztejn).
• Przewidujemy pomoc finansową i techniczną w realizacji projektu. Budżet i zakres działań konsultowany będzie indywidualnie.
• Zgłoszenie pomysłu na pracę nie jest jednoznaczne z jej realizacją w ramach Zbiornika Kultury.
• Prosimy o przesłanie zgłoszeń od 5. do 31.07.2013 wyłącznie na adres emailowy: zbiornikkultury2013@gmail.com W temacie maila prosimy zamieścić „OPEN CALL. Zbiornik Kultury 2013”. Prace przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
• Prosimy o nieprzesyłanie oryginałów prac.
• Przesłane materiały nie będą zwracane.
• Zgłaszający może zaproponować jeden lub kilka pomysłów, nierealizowanych i niepokazywanych wcześniej.
• O wynikach autorzy nadesłanych pomysłów zostaną indywidualnie powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową na adres podany w zgłoszeniu.
• Żaden ze zgłoszonych pomysłów nie zostanie wykorzystany bez zgody autora.
• Dokumentacja wybranych prac zostanie udostępniona na Facebook'u i blogu Zbiornika Kultury.
• Niniejszy „open call” nie stanowi przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919-921 ustawy – kodeks cywilny.

Poprzez zgłoszenie pomysłu na wystawę jego autor oświadcza, że zgadza się z powyższymi zasadami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz